_Riya' itu apa sebenarnya??
Secara bahasa, Riya’ adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia, adapun secara istilah yaitu: melakukan ibadah dengan niat dalam hati karena demi manusia, dunia yang dikehendaki dan tidak berniat beribadah kepada Allah SWT.

Riya' merupakan syirik skala kecil. Tapi, tetep aja syirik, dosa besar T.T
Surat Az Zumar ayat 65
Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
_Ketika niat kita sudah riya' otomatis tidak dihitung sebagai amalan. Ketika di tengah mengerjakan amalan kita riya', maka yang dihitung sebagai amalan adalah yang sebelum riya'.
Surat Al Baqarah, ayat 264

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir"

Ketika kita beramal, usahakan untuk ikhlas karena Allah. Ikhlas itu berat, namun tidak usah berkeluh kesah, diungkit-ungkit, dan jangan mengharap balasan dari orang lain ^_^

Rasulullah telah menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat riya' dan orang-orang munafik, keduanya ialah golongan yang pertama kali akan berdiri menghadap Allah. Allah mengetahui mereka semua. Mereka semua akan dipanggil dengan 1 kali panggilan dan akan berdiri secara bersama-sama. Hal yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah.

Abu hurairah meriwayatkan,'Aku mendengar Rasulullah bersabda,"Sungguh manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah seorang lelaki yang gugur mati syahid. Ia pun didatangkan, lalu ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya dan ia pun mengetahuinya. Kemudian ditanyakan kepadanya,'apakah yanng telah engkau perbuat untuk mendapatkannya?' Ia menjawab,aku telah berperang karena-Mu hingga aku mati syahid. Allah berfirman,"Kamu bohong. Kamu berperang hanya agar dikatakan bahwa kamu ialah seorang pemberani, dan telah dikatakan seperti itu. Lantas ia pun dibawa dan diseret atas wajahnya lalu dilemparkan kedalam neraka.

Setelah itu seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta pandai membaca Al-Qur'an. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dijanjikan untuknya dan iapun mengetahuinya. Kemudian, dikatakan kepadanya,'apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkannya?' Iapun menjawab, aku belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca alqur'an untuk-Mu'. Allah berfirman, kamu bohong. Kamu belajar ilmu hanya agar disebut orang alim, kamu membaca alqur'an hanya agar disebut Qori', dan semuanya telah dikatakan. Lantas, ia dibawa pergi dan diseret diatas mukanya sampai ia dilemparkan kedalam neraka.

Kemudian seseorang yang telah Allah luaskan rezekinya, Allah berikan kepadanya berbagai macam harta benda dan kekayaan. Iapun didatangkan dan diperlihatkan nikmat-nikmatnya dan iapun mengetahuinya. Kemudian ditanyakan,'apakah yang telah kau lakukan dengannya?' Ia menjawab,'aku tidak meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau sukai untuk berinfak didalamnya, kecuali aku infakkan hartaku padanya karena-Mu. Allah berfirman,'Kamu bohong'. Kamu melakukan hal itu hanya agar disebut sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan seperti itu. Lantas, ia pun dibawa dan diseret dengan mukanya sampai dilemparkan kedalam neraka. HR.Muslim.

Orang yang Riya' :
1. ketika sendiri, malas beramal
2. ketika di keramaian, rajin beramal
3. ketika dipuji, meningkatkan amalan
4. ketika dicela, mengurangi amalan

Orang yang terbebas dari Riya' :
1. Tidak takut celaan orang yang mencela
2. Tidak takut pujian orang yang memuji

Sumber:

Kajian Malam Selasan Al-Hidayah Niten 8 Oktober 2012 oleh  Ustadz Mujiman

Ditulis:
Prima (Bidang Penilitian, Pengembangan, dan Sosial - Alhidayah Muda)Leave a Reply.

  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  October 2012

  Categories

  All